Rezerwacje

Zarezerwuj stolik

S-Studio Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 63/1, 81-767 Sopot wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000288395, o kapitale zakładowym 50 000,00 ZŁ, NIP 5862201704, REGON 220481377 Moshi Moshi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Abrahama52 , 81-395 Gdynia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000773720, o kapitale zakładowym 100 000,00 ZŁ, NIP 5862342209, REGON 382702275
0